Bøker

Lev til du blir 100

Hva om vi fortalte deg at du kunne forlenge livet ditt med 10 gode år?


Forskningen forteller oss nemlig at et langt og godt liv ikke bygger på tilfeldigheter. Joda, det handler om gener, men først og fremst om de valgene du tar i hverdagen. Forskere antar at når det gjelder livslengde så står genene for ca. 25 prosent, mens betydningen av livsstil utgjør 75 prosent. Nyere forskning viser også at et aktivt liv og sunne levevaner positivt påvirker genene våre. Med andre ord, det er først og fremst du som styrer hvor lenge og godt du lever, ikke genene dine.

Her gir lege Ole Petter Hjelle deg ni konkrete tips om hva du kan gjøre for å forbedre din helse, føle deg bedre og leve lenger. Rådene baserer seg ikke på hva han tror, men på hva forskningen viser. Visste du, for eksempel, at for hvert minutt du trener, forlenges livet med ca. syv minutter? Eller at av alle de faktorene som påvirker hvor lenge og godt vi lever, så er gode og nære sosiale relasjoner til menneskene rundt oss det viktigste?

Denne lettleste boka gir deg verktøyene du trenger for å leve et langt og godt liv. Resten er opp til deg.

Sterk Hjerne Med Aktiv Kropp

Vi vet alle at fysisk aktivitet er bra for kroppen. Det senker blodtrykket, reduserer kolesterolnivået og bedrer blodsukkerreguleringen.  Likevel er det få som er klar over at hjernen sannsynligvis er det organet som påvirkes mest av fysisk aktivitet. For å si det helt enkelt - hjernen vår er helt avhengig av fysisk aktivitet for å fungere optimalt. Hjernen din blir rett og slett oppgradert til en bedre versjon når du er fysisk aktiv.

I boken forteller Ole Petter om vår fantastiske hjerne på en spennende og forståelig måte.  Han forklarer hvorfor fysisk aktivitet er det beste du kan gjøre for å holde ditt viktigste organ i form, og ikke minst hva de utallige fordelene er.


Aktivitet er en enkel måte å forlenge livet og samtidig øke livskvaliteten på. Du blir mer kreativ, håndterer stress bedre, bedrer hukommelsen og reduserer risikoen for å utvikle en lang rekke sykdommer - som depresjon og demens.